Bảng giá

Xe Honda Jazz 1.5 V544.000.000đ

Xe Honda Jazz 1.5 VX594.000.000đ

Xe Honda Jazz 1.5 RS624.000.000đ

Honda City 1.5V CVT559.000.000đ

Honda City 1.5V TOP599.000.000đ

Xe Honda Civic 1.8 E729.000.000đ

Xe Honda Civic 1.8 G789.000.000đ

Xe Honda Civic 1.5 L929.000.000đ

Xe Honda CR-V 1.5 E983.000.000đ

Xe Honda CR-V 1.5 G1.023.000.000đ

Xe Honda CR-V 1.5 L1.093.000.000đ

Honda Accord 2.4S1.203.000.000đ

Honda HR-V Bản G786.000.000đ

Honda HR-V Bản L – Trắng, Đỏ871.000.000đ

Honda HR-V Bản L – Xanh, Bạc, Đen866.000.000đ