Bảng giá

Xe Honda Brio V418.000.000đ

Xe Honda Brio RS448.000.000đ

Xe Honda Brio OP1450.000.000đ

Xe Honda City 1.5 G 529.000.000đ

Xe Honda City 1.5 L 569.000.000đ

Xe Honda City RS599.000.000đ

Xe Honda Civic 1.8 E729.000.000đ

Xe Honda Civic 1.8 G789.000.000đ

Xe Honda Civic 1.5 Tubo929.000.000đ

Honda CRV GIá rẽ

Xe Honda CR-V 1.5 E998.000.000đ

Xe Honda CR-V 1.5 G1.048.000.000đ

Xe Honda CR-V 1.5 L1.118.000.000đ

Honda Accord 1.319.000.000đ

Honda HR-V Bản G786.000.000đ

Honda HR-V Bản L – Trắng, Đỏ871.000.000đ

Honda HR-V Bản L – Xanh, Bạc, Đen866.000.000đ